Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, MALÝ BOR, VELKÝ BOR, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, PAČEJOV
od 11.7. do 18.8.2024 - 33. týden

čtvrtek 11.7. svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Charita Horažďovice 15:00 MŠE SV. V CHARITĚ - 15.00
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ( volná intence )
pátek 12.7. pátek 14. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ZA MAMINKU JANINU
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 13.7. sv. Jindřicha , nebo sobotní památka Panny Marie
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 NA ÚMYSLY PANNY MARIE
neděle 14.7. 15. neděle v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JAROSLAVA JELÍNKA A JEHO RODIČE
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA + DAVIDA ŠAFANDU
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA JOSEFA SLÁDKA, MANŽELKU A CELÝ ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA MARII TURKOVOU, MANŽELA, DCERU, RODIČE Z OBOJÍ STRANY A DUŠE V OČISTCI
pondělí 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 00:00 NENÍ MŠE SV
úterý 16.7. Panny Marie Karmelské
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:00 ADORACE - 17.00
18:00 ( volná intence )
středa 17.7. bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA + RODIČE, MICHALA A HELENU LIBERA A CELÝ ROD A ZA DUŠE V OČISTCI
čtvrtek 18.7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí
Charita Horažďovice 15:00 MŠE SV. V CHARITĚ - 15.00
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ZA VÁCLAVA VERINGRA, BRATRA, RODIČE Z OBOJI STRANY
pátek 19.7. pátek 15. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ( volná intence )
neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA VÁCLAVA A MARII TÁBOROVY A RODIČE TÁBOROVY A MEDLÍNOVY
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ( volná intence )
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 MALÝ BOR - POUŤ - SVATÉ MARIE MAGDALENY - 8.00
ZA JOSEFA HOSTKA DVOJE RODIČE A DUŠE V OČISTCI
 
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA + KARLA ČECHA JEHO RODIČE A DUŠE V OČISTCI
pondělí 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Dnes mše sv. není
úterý 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 24.7. sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ZA ANEŽKU MATĚJČKOVOU A MARII TROJANOVOU
pátek 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ZA VLADIMÍRA SMITKU A TEN CELÝ ROD
sobota 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
neděle 28.7. 17. neděle v mezidobí
BŘEŽANY - FARNOST MALÝ BOR 14:00 POUŤ SV. ANNY - BŘEŽANY - 14.00
ZA OBEC A UMÝSLY FARNÍKŮ
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA RODINU PROKOPIUSOVU
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ZA RODINU VAŠKŮ
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA RODINU MAKOVCOVOU, KOZLÍKOVOU, POLENOVOU, VAŇKOVOU
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA OTYLII A VÁCLAVA VAVŘIČKOVY, DCERU MILUŠI A SYNA VÁCLAVA, JEHO MANŽELKU A CELÝ ROD
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ( volná intence )
pondělí 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
úterý 30.7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 31.7. památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Dnes mše sv. není
čtvrtek 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ZA MARII A JAROSLAVA VANÍČKOVI A KARLA BRABENCE
pátek 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 3.8. sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 4.8. 18. neděle v mezidobí
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ( volná intence )
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA + JAROSLAVA A MARII ŠTĚCHPVI A CELÝ ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 POUŤ - PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODINU ŠVECOVU Z KOMUŠINA ŽÍVOU A ZEMŘELOU
pondělí 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Dnes mše sv. není
úterý 6.8. svátek Proměnění Páně
Dnes mše sv. není
středa 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
čtvrtek 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ( volná intence )
pátek 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 11.8. 19. neděle v mezidobí
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ( volná intence )
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA MARII POLÍVKOVOU RODIČEA CELÝ ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA ŽÍVÉ A ++ Z RODIN PROKOPIUSOVÝCH
pondělí 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Dnes mše sv. není
úterý 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 14.8. památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ( volná intence )
pátek 16.8. sv. Štěpána Uherského
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 17.8. sobota 19. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 18.8. 20. neděle v mezidobí
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA VÁCLAVA STROLENÉHO A CELÝ ROD
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 MŠE SV. V MALÉM BORU NENÍ
POUŤ HORAŽĎOVICE 
MŠE SV. V KAŠTERNÍM KOSTELE V 8.00 A 10.00 HOD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 DNES V NEDĚLI MŠE VE VELKÉM BORU NENI JE POUŤ V HORAŽĎOVICÍCH - MŠE SV. NA VELKÉM BORU BUDE V SOBOTU 17.08.2024 V 15.00 Z NEDĚLNÍ PLATNOSTI