Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, MALÝ BOR, VELKÝ BOR, KVÁŠŇOVICE, PAČEJOV
od 15.1. do 28.2.2023 - 09. týden

neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 Obsazeno
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 obsazeno
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA MARII ŠŤASTNOU, MANŽELA, SESTRU, RODIČE S OBOJÍ STRANY CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
pondělí 16.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 00:00 NENÍ MŠE
úterý 17.1. památka sv. Antonína, opata
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ADORACE V 17.15
obsazeno
středa 18.1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 obsazeno
čtvrtek 19.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Charita Horažďovice 15:00 obsazeno
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 obsazeno
pátek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 obsazeno
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 15:00 ( volná intence )
sobota 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Dnes mše sv. není
pondělí 23.1. pondělí 3. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Dnes mše sv. není
čtvrtek 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dnes mše sv. není
pátek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Dnes mše sv. není
sobota 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 30.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Dnes mše sv. není
středa 1.2. středa 4. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Dnes mše sv. není
pátek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
sobota 4.2. sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 6.2. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 7.2. úterý 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9.2. čtvrtek 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 10.2. památka sv. Scholastiky, panny
Dnes mše sv. není
sobota 11.2. Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 12.2. 6. neděle v mezidobí
Dnes mše sv. není
pondělí 13.2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 14.2. úterý 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.2. středa 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
čtvrtek 16.2. čtvrtek 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 17.2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
Dnes mše sv. není
sobota 18.2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 19.2. 7. neděle v mezidobí
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 Za rodiče Němcovy dceru Marii a Václava Havlíkovy
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 Svatopeterský haléř
ZA ANEŽKU POLENOVOU, MANŽELA RODIČE A TEN CELÝ ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA JANA JANEČKA, BRATRA VÁCLAVA A DUŠE V OČISTCI
pondělí 20.2. pondělí 7. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 Na poděkováni s prosbou o Boži požehnání pro rodinu Čechovu
úterý 21.2. sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:15 ZPOVĚĎ  A ADORACE
18:00 ZA FRANTIŠKA A ANDĚLU PRŮCHOVI, RODIČE A SOUROZENCE. ZA ANDĚLU A LADISLAVA STULÍKOVI A PAVLU PANUŠKOVOU
středa 22.2. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA KVĚTUŠKU ŠIMÍKOVOU
18:00 ZA MARII A MILOSLAVA KOTRBOVI A ZA ANNU A FRANTIŠKA MATĚJČKOVY A TCR
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 15:00 VOLNY ÚMYSL
čtvrtek 23.2. čtvrtek po Popeleční středě
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 15:00 MŠE SV V CHARITĚ
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ( volná intence )
pátek 24.2. pátek po Popeleční středě
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 KŘIŽOVÁ CESTA V 17.15
ZA + BOŽENU A + VACLAVA LIŠKOVI A CELÝ ROD
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 15:00 ZA + MARGARETU POPELÍKOVOU
sobota 25.2. sobota po Popeleční středě
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 OBSAZENO
neděle 26.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA RODINU KORNIENKOVU A NA POĎĚKOVÁNÍ BOHU ZA 70 LET ŽIVOTA S PROSBOU O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO DALSICH LET A PŘIMLUVU PANNY MARIE
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA JAKUBA FIALU
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA MARII NOVÁČKOVOU A MANŽELA
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODINU NOVÝCH
pondělí 27.2. pondělí 1. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA + Z OBOJÍ STRANY RODINY ČECHU
úterý 28.2. úterý 1. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:15 ADORACE
18:00 OBSAZENO