Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 12.3. do 26.3.2023 - 12. týden

neděle 12.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JOSEFA KUBALÍKA A CELÝ ROD
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 Za Václava a Marii Strolených i celý rod
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ZA MARII BICANOVOU
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA LADISLAVA A BOŽENU KOROUSOVI A ROD Z OBOJÍ STRANY
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 Za Josefa Straku, manželku a syna Josefa
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA VÁCLAVA ŠULCE A CELÝ ROD A ZA FRANTIŠKA PAROUBKA A CELÝ ROD
pondělí 13.3. pondělí 3. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 MŠE SV. S PROSBOU O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A OCHRANU PANNY MARIE, VÍRU, NADĚJI A LÁSKU PRO RODINU ČECHOVU
úterý 14.3. úterý 3. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:15 ADORACE
18:00 ZA MILOSLAVU VERINGEROVOU A JEJÍ RODIČE
středa 15.3. středa 3. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA VÁCLAVA A BOŽENU BERNATOVI ZA JOSEFU CHALUPNOU A CELÝ ROD
čtvrtek 16.3. čtvrtek 3. postního týdne
Charita Horažďovice 15:00 CHARITA
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ZA JOSEFA, JARMILU MAKRLÍKOVU, RODIČE Z OBOJÍ STRANY, MANŽELÉ PANUŠKOVI A BOŽENU CHROSTOVOU
pátek 17.3. pátek 3. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ZA FRANTIŠKA A VĚRU MUDRŮ, SOUROZENCE A RODIČE 
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 15:00 ZA JOSEFA BLAHU A MANŽELKU ANNU A DUŠE V OČISTCI
sobota 18.3. sobota 3. postního týdne
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 OBSAZENO
neděle 19.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JOSEFA A MARII JANDOVY
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 Za Rodiče Kubaňovi a jejích syny Eduarda, Františka, Josefa a Jana
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 Prosba za potřebné milosti a dary k úspěšnému dokončení studia Lucie.
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA JOSEFA HOSTKA, RODIČE, ZEMŘELE Z TOHO RODU A DUŠE V OCISTCE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 Za Josefa a Marii Strakovy a celý rod z obojí strany
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA JOSEFA HATU, RODIČE, SOUROZENCE A CELÝ ROD
pondělí 20.3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA DAR ZDRAVÍ A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO PAVLIKNU NA PŘÍMLUVU SV JOSEFA A PANNY MARIE
 
VELKY BOR MŠE SV V 17.00
úterý 21.3. úterý 4. postního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:15 ADORACE
středa 22.3. středa 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 23.3. čtvrtek 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
pátek 24.3. pátek 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 25.3. slavnost Zvěstování Páně
Dnes mše sv. není
neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Dnes mše sv. není