Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 21. 4. do 28. 4. 2024 - 17. týden

neděle 21. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Dnes mše sv. není
pondělí 22. 4. pondělí 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 23. 4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 24. 4. sv. Jiří, mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 25. 4. svátek sv. Marka, evangelisty
Dnes mše sv. není
pátek 26. 4. pátek 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
sobota 27. 4. sobota 4. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
neděle 28. 4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JIŘÍHO SLAVÍKA A MAMINKU JIŘINU A CELÝ ROD
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA STANISLAVA KOČÍHO A JEHO RODIČE
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA ROBERTA NAVRÁTILA SYNA A RODIČE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODIČE FRANTIŠKA A ANNU SLUKOVI, SYNA FRANTIŠKA A MANŽELKU MARII

Dne 21.4.2024 se

OHLÁŠKY: 21.4.2024

 

 1. IV NEDĚLE VELIKONOČNÍ 21.04.2024
 2. TENTO CÍRKEVNÍ ROK JE ROKEM MODLITBY V KOSTELÍCH A V MÉDÍCH MÁME PŘIPRAVENÉ BROŽURY: ČAS ZTIŠENÍ, MŮŽEME SE NECHAT INSPIROVAT PŘIPRAVENÝM SLOVEM PRO EVANGELIUM.
 3. V PONDĚLI 22.4. - MŠE SV V 8.00.
 4. V ÚTERÝ 23.04 – 18.00, ADORACE ZA KNĚZE OD 17.00
 5. VE STŘEDU 24.04.2024 V 8.00. PŘIPRAVA NA KŘEST 9.00, NAVŠTĚVA NEMOCNÝCH OD 13.30 V NEMOCNICI. PŘÍPRAVA NA SV. PŘIJÍMÁNI DOSPĚLÝCH OD 17.00, VEČER OD 19.00 V KLAŠTERNÍM KOSTELE VEČER CHVAL.
 6. MŠE SV. VE ČTVRTEK 25.4.2024 V CHARITĚ v 15.00, MŠE SV V MALÉM BORU ve 14.00.
 7. PÁTEK 26.04 – MŠE SV V 00. POHŘEB V MALÉM BORU PANA KARLA POLENY OD 11.00.
 8. SOBOTA 27.04.2024 – MŠE SV V KLÁŠTERNÍM KOSTELEV 18.00. DIAMANTOVÁ SVATBA ANNY A JOSEFA V 11.00 DOMA. Pouť sv. Vojtěcha v Újezdě u Chanovic od 15.00
 9. V NEDĚLE VELIKONOČNÍ 28.04.2024
 10. SETKÁNI PRO POUTNÍKY DO ŘÍMA SE BUDE KONAT 2.05. VE ČTVRTEK V 18.00 NA FAŘE V HORAŽĎOVICÍCH.
 11. NOVÝ PROJEKT PRO DOBROVOLNÍKY POŽÁDÁ DIECÉZNÍ CHARITA “PODPORUJEME SENIORY“: KONTAKT: 731604163
 12. DĚKUJÍ VŠEM ZA KAŽDOU POMOC VE FARNOSTI, KTEŘÍ VĚNUJETE SVŮJ ČAS KRISTU A BLIŽNÍM A POMÁCHÁTE ADMINISTRÁTOROVI. ZVLÁŠŤ DĚKUJI ZA PŘÍPRAVU KOSTELA NA VELIKONOCE A ZA KAŽDOU POMOC V MENŠÍCH A VĚTŠÍCH OPRAVÁCH. PODĚKOVÁNI PATŘI TAKÉ VŠEM KOSTELNÍKŮM V NAŠICH FARNOSTECH
 13. POUŤ NA PRÁCHNI SE BUDE KONAT 21.04.2024 VE 14.00. DĚKUJI VŠEM ZA ÚKLID KOSTELA A JEHO PŘÍPRAVU.
 14. PROSÍM O SLEDOVÁNI ČASOVÝCH ZMĚN BOHOSLUŽEB NA NÁSTĚNCE NEBO PŘÍMO NA STRÁNKÁCH FARNOSTI www.farnosthorazdovice.cz VŠEM PŘEJÍ POŽEHNÁNY SVATÝ TÝDEN. P. MARIUSZ