Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 21.4. do 28.4.2024 - 17. týden

neděle 21.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA EMILII A ANTONINA ŠIMKOVY
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA MARII BĚLOCHOVOU, EMANUELA BĚLOCHA A JEJÍCH RODIČE
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA JAROSLAVA A MARII ŠTĚCHOVI A CELÝ ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA JIŘÍHO HOSNEDLA A BRATRA LADISLAVA
Velké Hydčice, kostel sv. Klementa 14:00 POUŤ NA PRACHNI VE 14 HODIN
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA ŽIVÉ A ++ Z RODINY BRANŽOVSKÝCH
pondělí 22.4. pondělí 4. velikonočního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA + HANU HRABĚTOVOU ROZ. HUBLOVOU
úterý 23.4. svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:00 ADORACE ZA KNĚZE OD 17.00
18:00 ZA KNĚZE
středa 24.4. sv. Jiří, mučedníka
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA JOSEFA KOTRBU, VÁCLAVA KOTRBU, MILOSLAVA KOTRBU A JEHO MANŽELKU
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 19:00 MODLITBY CHVAL OD 19.00
čtvrtek 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Charita Horažďovice 15:00 MŠE SV. V CHARITĚ V 15.00
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 JA JIŘÍHO VERINGRA, RODIČE Z OBOJÍ STRANY
pátek 26.4. pátek 4. velikonočního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ZA FRANTIŠKA A MARII POLANOVY, RODIČE Z OBOJÍ STRANY
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 11:00 MŠE SV + POHŘEB: KAREL POLENA
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 27.4. sobota 4. velikonočního týdne
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 11:00 60 VYROČÍ SVATBY ANNY A JOSEFA - MŠE SV DOMA
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ( volná intence )
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 15:00 SLAVNOST SV. VOJTĚCHA V UJEZDĚ U CHANOVIC (KAPLE) - 15.00
neděle 28.4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JIŘÍHO SLAVÍKA A MAMINKU JIŘINU A CELÝ ROD
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA STANISLAVA KOČÍHO A JEHO RODIČE
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA ROBERTA NAVRÁTILA SYNA A RODIČE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODIČE FRANTIŠKA A ANNU SLUKOVI, SYNA FRANTIŠKA A MANŽELKU MARII

Dne 21.4.2024 se

OHLÁŠKY: 21.4.2024

 

 1. IV NEDĚLE VELIKONOČNÍ 21.04.2024
 2. TENTO CÍRKEVNÍ ROK JE ROKEM MODLITBY V KOSTELÍCH A V MÉDÍCH MÁME PŘIPRAVENÉ BROŽURY: ČAS ZTIŠENÍ, MŮŽEME SE NECHAT INSPIROVAT PŘIPRAVENÝM SLOVEM PRO EVANGELIUM.
 3. V PONDĚLI 22.4. - MŠE SV V 8.00.
 4. V ÚTERÝ 23.04 – 18.00, ADORACE ZA KNĚZE OD 17.00
 5. VE STŘEDU 24.04.2024 V 8.00. PŘIPRAVA NA KŘEST 9.00, NAVŠTĚVA NEMOCNÝCH OD 13.30 V NEMOCNICI. PŘÍPRAVA NA SV. PŘIJÍMÁNI DOSPĚLÝCH OD 17.00, VEČER OD 19.00 V KLAŠTERNÍM KOSTELE VEČER CHVAL.
 6. MŠE SV. VE ČTVRTEK 25.4.2024 V CHARITĚ v 15.00, MŠE SV V MALÉM BORU ve 14.00.
 7. PÁTEK 26.04 – MŠE SV V 00. POHŘEB V MALÉM BORU PANA KARLA POLENY OD 11.00.
 8. SOBOTA 27.04.2024 – MŠE SV V KLÁŠTERNÍM KOSTELEV 18.00. DIAMANTOVÁ SVATBA ANNY A JOSEFA V 11.00 DOMA. Pouť sv. Vojtěcha v Újezdě u Chanovic od 15.00
 9. V NEDĚLE VELIKONOČNÍ 28.04.2024
 10. SETKÁNI PRO POUTNÍKY DO ŘÍMA SE BUDE KONAT 2.05. VE ČTVRTEK V 18.00 NA FAŘE V HORAŽĎOVICÍCH.
 11. NOVÝ PROJEKT PRO DOBROVOLNÍKY POŽÁDÁ DIECÉZNÍ CHARITA “PODPORUJEME SENIORY“: KONTAKT: 731604163
 12. DĚKUJÍ VŠEM ZA KAŽDOU POMOC VE FARNOSTI, KTEŘÍ VĚNUJETE SVŮJ ČAS KRISTU A BLIŽNÍM A POMÁCHÁTE ADMINISTRÁTOROVI. ZVLÁŠŤ DĚKUJI ZA PŘÍPRAVU KOSTELA NA VELIKONOCE A ZA KAŽDOU POMOC V MENŠÍCH A VĚTŠÍCH OPRAVÁCH. PODĚKOVÁNI PATŘI TAKÉ VŠEM KOSTELNÍKŮM V NAŠICH FARNOSTECH
 13. POUŤ NA PRÁCHNI SE BUDE KONAT 21.04.2024 VE 14.00. DĚKUJI VŠEM ZA ÚKLID KOSTELA A JEHO PŘÍPRAVU.
 14. PROSÍM O SLEDOVÁNI ČASOVÝCH ZMĚN BOHOSLUŽEB NA NÁSTĚNCE NEBO PŘÍMO NA STRÁNKÁCH FARNOSTI www.farnosthorazdovice.cz VŠEM PŘEJÍ POŽEHNÁNY SVATÝ TÝDEN. P. MARIUSZ