Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 9.6. do 16.6.2024 - 24. týden

neděle 9.6. 10. neděle v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 I SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA KARLA KOLÁŘE A CELÝ ROD
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA KARLA A MARII KULDOVI A RODIČE, ZA RODINU DUDÁKOVU A KOCHOVU
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA ANNU A ANTONINA POLENOVY, SYNY A CELÝ ROD Z OBOJÍ STRANY
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA MILOSLAVA KOLÁŘE, RODIČE SESTRU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
pondělí 10.6. pondělí 10. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ZA MARII KOLÁŘOVOU
úterý 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:00 ADORACE - 17.00
18:00 ZA BOŽENU MACHNIKOVOU, MANŽELA A RODIČE A SOUROZENCE
středa 12.6. středa 10. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA VŠECHNY KNĚZE A BISKUPY O JEJÍCH USVĚCENÍ OCHRANY PANNY MARIE A NOVÁ KNĚŽKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ
čtvrtek 13.6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Charita Horažďovice 15:00 MŠE SV. V CHARITĚ - 15.00
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ZA ANTONÍNA A MARII ČERVENÝCH A CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
pátek 14.6. pátek 10. týdne v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 ZA MARII A FRANTIŠKA POLANOVY A RODIČE Z OBOJÍ STRANY
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 15.6. sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA OCHRANU A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ PRO RODINU PŇAČKOVU
NEMOCNICE HORAŽĎOVICE 12:30 MŠE SV. V NEMOCNICI VE 12.30
neděle 16.6. 11. neděle v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JOSEFA HOSTKA, JOSEFA HODANKA, A ANTONII LISOVOU
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA MILOSLAVA ŠÍPKA, JEHO RODIČE A RODIČE KOPÁČKOVY
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA MARII TRUBAČOVOU, MANŽELA, BRTARA A RODIČE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA MANŽELE MELKOVYA JEJÍCH RODIČE
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA KARLA A MARII SLUKOVI, JANA SLUKU A MARII ŠTĚPÁNIKOVOU