Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 28.4. do 5.5.2024 - 18. týden

neděle 28.4. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JIŘÍHO SLAVÍKA A MAMINKU JIŘINU A CELÝ ROD
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA STANISLAVA KOČÍHO A JEHO RODIČE
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA ROBERTA NAVRÁTILA SYNA A RODIČE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODIČE FRANTIŠKA A ANNU SLUKOVI, SYNA FRANTIŠKA A MANŽELKU MARII
pondělí 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA + SESTRU LUDMILU KUČEROVOU A ZA + MANŽELA KARLA ČECHA
úterý 30.4. sv. Zikmunda, mučedníka
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 17:00 ADORACE OD 17.00
18:00 ZA FRANTIŠKA A MARII SÝKOROVY ATCR
středa 1.5. sv. Josefa dělníka
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 08:00 ZA ČLENY ŽÍVÉHO RŮŽENCE ŽÍVÉ A ZEMŘELE
čtvrtek 2.5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Charita Horažďovice 15:00 NENÍ MŠE SV. V CHARITĚ - 15.00
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ( volná intence )
pátek 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 17:00 ADORACE A ZPOVĚĎ OD 17.00
18:00 ZA PAVLA KRAMLA
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ( volná intence )
sobota 4.5. sobota 5. velikonočního týdne
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 (s nedělní platností) ZA PÁTERA FRANTIŠKA KLASE
NEMOCNICE HORAŽĎOVICE 12:30 MŠE SV. V NEMOCNICI 12.30
neděle 5.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JOSEFA BENDU ACTR A RODINU MAKOVCOVU A POLENOVU A ZA DUŠE V OČISTCI
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA FRANTIŠKA LADMANA, BRATRA STANISLAVA A JEJÍCH RODIČE
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA FRANTIŠKA ŠMATA A RODIČE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA STANISLAVA KAREŠE A JEHO RODIČE
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA STANISLAVA MAKOVCE, RODINU MAKOVCOVU A JANEČKOVU, SOUROZENCE Z OBOJÍ STRANY