Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 30.4. do 7.5.2023 - 18. týden

neděle 30.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA + JAROSLAVA JELÍNKA A RODIČE MALÝCH
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA RODIČE TREFNÝCH
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ZA RODINU JÁROVU
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA RODINU NOVÁČKOVU A MELKOVU
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA BOHUSLAVA KOREJSE SKLADATELE A VARHANÍKA
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODINU KNÍŽŮ, KUČERŮ, ŠÍTŮ, KALINŮ A ŠMRHŮ A ZA DUŠE V OČISTCI
pondělí 1.5. sv. Josefa dělníka
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 06:30 OBSAZENO
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00
úterý 2.5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA + VLADIMÍRU VRBOVOU A CELÝ ROD
středa 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 08:00 ZA PAVLA KRAMLA
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 MšE SV. V KOMUŠINĚ V KAPLI
čtvrtek 4.5. čtvrtek 4. velikonočního týdne
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 17:00
Charita Horažďovice 15:00 CHARITA
pátek 5.5. pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci)
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA MARTU A JANA GROLMUSOVY A OBOJE RODIČE
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 ZA ANNU HÁJKOVOU, MANŽELA CELOU RODINU DCERU A VNUČKU
sobota 6.5. sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA CTIHODNÉHO PÁNA DĚKANA FRANTIŠKA KLASE A CTIHODNÉHO PÁNA P. VÁCLAVA GOLDSCHMIDA
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 17:00 MŠE SV. V OLŠANECH
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 14:00 MŠE SV. ZA JAROSLAVA A MARII SMETANOVI, RODINU OUŘEDNÍKOVU A SMETANOVU
neděle 7.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JOSEFA BENDU, ZEMŘELE RODIČE Z TOHOTO RODU, ZA DUŠE V OČISTCI A ZA POŽEHNÁNÍ PRO ŽIVÉ RODINY
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA STANISLAVA KEREŠE RODIČE A DVA ŠVAGRY
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODINU ŠAFANDOVU A JAROSLAVU A LADISLAVA HRAŠŤANSKÝCH