Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 7.5. do 14.5.2023 - 19. týden

neděle 7.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JOSEFA BENDU, ZEMŘELE RODIČE Z TOHOTO RODU, ZA DUŠE V OČISTCI A ZA POŽEHNÁNÍ PRO ŽIVÉ RODINY
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA RODINU LADMANŮ
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA MILADU HALMLOVU, MANŽELA A TEN CELÝ ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA STANISLAVA KEREŠE RODIČE A DVA ŠVAGRY
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA RODINU ŠAFANDOVU A JAROSLAVU A LADISLAVA HRAŠŤANSKÝCH
pondělí 8.5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 00:00 NENÍ MŠE SV.
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00
úterý 9.5. úterý 5. velikonočního týdne
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA FRANTIŠKA A MARII SÝKOROVY A TEN CELÝ ROD
středa 10.5. středa 5. velikonočního týdne
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 08:00 ZA RODIČE MRÁZOVY A DCERU MARII A RODIČE ROUBALOVY A JEJÍCH DĚTI
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 MŠE SV. VE SVERADICICH U SV. ANNY
čtvrtek 11.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 17:00
Charita Horažďovice 15:00 NENÍ MŠE SV.
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ( volná intence )
pátek 12.5. sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA ČLENY ŽÍVÉHO RŮŽENCE ŽÍVÉ A ZEMŘELÉ
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00
sobota 13.5. Panny Marie Fatimské
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 NA DOBRÝ ÚMYSL A NAPLNĚNÍ BOŽÍ VŮLE
neděle 14.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA FRANTIŠKA HAJSKÝHO, RODIČE A CELÝ ROD
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA FRANTIŠKA NOVÁKA, RODIČE, RODIČE HEJDUKOVI
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA BLANKU JAGRIKOVOU RODIČE A JEJÍCH SOUROZENCE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA JANA PÍTULEHO A RODIČE, ZA VNUKA HONZÍKA A SYNA JAROSLAVA PÍTULEHO
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 NA PODĚKOVÁNÍ ZA CELÝ ŽIVOT O DAR VÍRY, BOŽÍ POŽEHNÁNÍ A OCHRANU PANNY MARIE PRO CELOU RODINU