V sobotu 25. května 2024 přijalo v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích 45 mužů z celé diecéze z rukou biskupa Vlastimila pověření ke službě eucharistie. Mezi těmito úspěšnými absolventy kurzu pro služebníky eucharistie, jež je prvním stupněm tzv. akolitátu, jsou i čtyři muži z farností Horažďovice (3) a Malý Bor (1), kteří byli doporučeni našim duchovním správcem P. ThLic. Mariuszem Piwowarczykem.

Jedná se o tyto farníky:

Ing. Martin Grolmus

Ing. Pavel Zábranský

Petr Kotrba (všichni farnost Horažďovice)

Jiří Nováček (farnost Malý Bor)

 

Toto pověření je opravňuje k podávání svatého přijímání při mši svaté, přinášením eucharistie nemocným nebo vystavením Nejsvětější svátosti při adoraci, pokud není přítomen kněz či jáhen. Podmínkou k obdržení pověření je již zmíněné absolvování kurzu pro služebníky eucharistie.

Kéž jim Pán pomáhá tuto jejich službu dobře vykonávat!

 

3730be01-cd98-4c49-9e1b-acbda14b7247

Více foto zde: GALERIE-SLUŽEBNÍCÍ_EUCHARISTIE