Eucharistie

Eucharistie

Slavení eucharistie (mše svatá) je zpřítomnění Poslední večeře Kristovy a jeho oběti na kříži. Po proměňování je Kristus celý skutečně přítomen pod způsoby chleba a vína. Je to vrchol všech svátostí.

Podmínky k přijetí eucharistie:

 

křest, ale také plné společenství s církví

smíření s Bohem ve svátosti smíření

Podmínky k přípravě na svátost eucharistie:

příprava po domluvě s knězem

aktivní účast na mši svaté

Eucharistii slavíme v naší farnosti každý den podle ohlášení, nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání.

 

Největší zázrak