Křest

Křest

Svátost křtu je branou do života s Kristem a zapojení do společenství věřících – církve. Člověk se spojuje s Bohem, odpouští se mu hříchy, získává duchovní dary.

 

Podmínky:

 

víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů)

kmotr má být praktikující katolík

přiměřená příprava rodičů

příprava dospělých katechumenů trvá nejméně rok

 

Křest se uděluje podle dohody.