Farní rady - seznam

Farní rada

Zápisy ke stažení

SRDEČNĚ ZVEME ČLENY FARNÍ RADY NA SETKÁNÍ

DNE: 25.05.2023 /ČTVRTEK / V 18:00 DO FARNÍHO SÁLU

Jméno
Eva Březinová
Ing. Martin Grolmus
Mgr. Jana Hákova Hákova
Petr Kotrba
Jana Kotrbová Jana
Jana Lišková Jana
P. ThLic. Mariusz Piwowarczyk
Marie Sládková
Ing. Pavel Zábranský