Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 28.5. do 30.6.2024

Den Čas Místo a text
úterý
28.5.
18:00 Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie: ZA BLANKU ČAPLOVOU A POŽEHNÁNÍ PRO CELOU RODINU
středa
29.5.
08:00 Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla : ZA HELENU MELKOVOUA OBOJE RODIČE A SESTRU MARII
čtvrtek
30.5.
14:00 Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény: ZA JOSEFA KYLIANA A RODIČE
15:01 Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie: NENÍ MŠE SV. V CHARITĚ
pátek
31.5.
17:00 Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele: NENÍ MŠE SV VE VELKÉM BORU !!!
18:00 Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla : MŠE SV
sobota
1.6.
18:00 Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie: NENÍ MŠE SV. V KLAŠTERNÍM KOSTELE
neděle
2.6.
08:00 Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže: ZA EDUARDA KOUTENSKÉHO
08:00 Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény: ZA STANISLAVA ČERNÉHO, RODIČE, DVA BRATRY A TEN CELY ROD
09:30 Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje
09:30 Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla : ZA RODIČE FRANTIŠKA A JULIIHLAVÁČOVI, MILOSLAVA A MILADU HAVRANKOVI A RODIČE Z OBOJÍ STRANY, ZA JOSEFA A ANNU PROKOPOVI A RODINU Z OBOJÍ STRANY A ZA A ZA JOSEFA PROKOPA
11:00 Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné
11:00 Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele: ZA ANTONÍNA ŠŤASTNÉHO, MANŽELKU, BRATRA JOSEFA, RODIČE A DUŠE V OČISTCI
neděle
9.6.
11:00 Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné: ZA ANNU A ANTONINA POLENOVY, SYNY A CELÝ ROD Z OBOJÍ STRANY
11:00 Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele: ZA MILOSLAVA KOLÁŘE, RODIČE SESTRU, CELÝ ROD A DUŠE V OČISTCI
neděle
16.6.
11:00 Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné: ZA MANŽELE MELKOVYA JEJÍCH RODIČE
11:00 Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele: ZA KARLA A MARII SLUKOVI, JANA SLUKU A MARII ŠTĚPÁNIKOVOU
neděle
23.6.
11:00 Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné
11:00 Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele: ZA MARII A ANTONÍNA BUCHTOVI, RODIČE A TEN CELÝ ROD
neděle
30.6.
11:00 Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné: ZA RODINU HOLÍKOVU A KAŠPAROVU
11:00 Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele: ZA MARII ŠŤASTNOU JEJÍHO MANŽELA, RODIČE Z OBOJÍ STRANY A DUŠE V OČISTCI