Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB HORAŽĎOVICE, CHANOVICE, KVÁŠŇOVICE, MALÝ BOR, PAČEJOV, VELKÝ BOR
od 26. 5. do 2. 6. 2024 - 22. týden

neděle 26. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA JANA A MARTU GROLMUSOVY A RODIČE Z OBOJÍ STRANY
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA RODINU HOLUBOVU
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA BLANKU JAGRIKOVOU A RODIČE A JEJÍCH SOUROZENCE
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ZA JANA A MARII HOSNEDLOVY A RODIČE Z OBOJÍ STRANY
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA FARNOST
pondělí 27. 5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 00:00 NENÍ MŠE SV.
úterý 28. 5. úterý 8. týdne v mezidobí
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 ZA BLANKU ČAPLOVOU A POŽEHNÁNÍ PRO CELOU RODINU
středa 29. 5. sv. Pavla VI., papeže
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 08:00 ZA HELENU MELKOVOUA OBOJE RODIČE A SESTRU MARII
čtvrtek 30. 5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 15:01 NENÍ MŠE SV. V CHARITĚ
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 14:00 ZA JOSEFA KYLIANA A RODIČE
pátek 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 18:00 MŠE SV
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 17:00 NENÍ MŠE SV VE VELKÉM BORU !!!
sobota 1. 6. památka sv. Justina, mučedníka
Horažďovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie 18:00 NENÍ MŠE SV. V KLAŠTERNÍM KOSTELE
neděle 2. 6. 9. neděle v mezidobí
Horažďovice, farní kostel sv. Petra a Pavla 09:30 ZA RODIČE FRANTIŠKA A JULIIHLAVÁČOVI, MILOSLAVA A MILADU HAVRANKOVI A RODIČE Z OBOJÍ STRANY, ZA JOSEFA A ANNU PROKOPOVI A RODINU Z OBOJÍ STRANY A ZA A ZA JOSEFA PROKOPA
Chanovice, kostel Povýšení sv. Kříže 08:00 ZA EDUARDA KOUTENSKÉHO
Kvášňovice, kostel sv. Bartoloměje 09:30 ( volná intence )
Malý Bor, kostel sv. Marie Magdalény 08:00 ZA STANISLAVA ČERNÉHO, RODIČE, DVA BRATRY A TEN CELY ROD
Pačejov, kostel Panny Marie Sněžné 11:00 ( volná intence )
Velký Bor, kostel Narození sv. Jana Křtitele 11:00 ZA ANTONÍNA ŠŤASTNÉHO, MANŽELKU, BRATRA JOSEFA, RODIČE A DUŠE V OČISTCI

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY